Spirit Storm Wiki
Advertisement
Spirit Icon Spirit Name Element Type Available Where?
Icon spirit mu neutral.png

Mu

Neutral

Icon spirit kenosis neutral.png

Kenosis

Neutral

Icon spirit spark fire.png

Burning Spark

Fire

Icon spirit spark ice.png

Frozen Spark

Ice

Icon spirit sprite arcane.png

Arcane Spark

Arcane

Icon spirit spark void.png

Void Spark

Void

Icon spirit spark nature.png

Dryad Spark

Nature

Icon spirit spark prismatic.png

Chromatic Spark(Ghost Flame)

Prismatic

Icon spirit seed fire.png

Ember Seed

Fire

Icon spirit orb fire.png

Ember Orb

Fire

Icon spirit seed ice.png

Frozen Seed

Ice

Icon spirit orb ice.png

Frozen Orb

Ice

Icon spirit seed arcane.png

Arcane Seed

Arcane

Icon spirit orb arcane.png

Arcane Orb

Arcane

Icon spirit seed void.png

Dark Seed

Void

Icon spirit orb void.png

Dark Orb

Void

Icon spirit seed nature.png

Wild Seed

Nature

Icon spirit orb nature.png

Wild Orb

Nature

Icon spirit changebringer fire.png

Volcanic Changebringer

Fire

Icon spirit changebringer ice.png

Glacial Changebringer

Ice

Icon spirit changebringer arcane.png

Mystical Changebringer

Arcane

Icon spirit changebringer void.png

Abyssal Changebringer

Void

Icon spirit changebringer nature.png

Feral Changebringer

Nature

Icon spirit changebringer prismatic.png

Chromatic Changebringer

Prismatic

Advertisement